0

Best Marathi Status – status for whatsapp marathi

Marathi status – Marathi status for whatsapp  आयुष्य स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगा उध्वस्त झालो तरी स्वतःच्या मस्तीमुळे आणि जिंकलो तर स्वतःच्या जीवावर… आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे जर टिकून राहायचं असेल तर चाली रचत रहाव्या लागतील…. आयुष्यात पैशांनी कमावलेल्या वस्तूंपेक्षा स्वभावाने… Continue Reading